Bestuur Bestuur

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Dion van den Berg

Voorzitter

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Stan Overgauw

Secretaris

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Jeanne Goossens

Penningmeester

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Maikel Vuister

Extern

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Jeffrey Sloof

Intern